Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


 

Ramstad Turn holder til på Ramstad skole i Bærum og har fokus på turn, masseidrett.

Ramstad Turn skal utvikle jenter på alle plan til å bli sterkere, smidigere og dristigere. Slik at de blir mer fysisk rustet til alternative idretter senere i livet og til livet generelt.

Grunnleggende turntrening gir enorme resultater innen alle idretter.

Treningen skal være lystbetonet. Derfor er det viktig å motivere gymnastene. De skal roses mye, føle at de mestrer øvelsene og trives på trening. Vi er mer opptatt av den individuelle framgangen enn at de skal konkurrere med hverandre.

 

 


IDRETTSNYHETER
 

Vår automatiske påmelding for høsten 2016 er nå åpen. Klikk på "Påmelding" i menyen til venstre.
Partiet "Små Piker, 4-5 år" er fullt, men vi har ledige plasser på alle øvrie partier.
Vi starter høstsemesteret tirsdag 30. august (uke 35).
Ramstad Turn er på facebook: https://www.facebook.com/ramstadturn/
Link til YouTube-video fra juleoppvisningen 2009:

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Bente Foss
Bestumveien 2T

0281 Oslo
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv@ramstadturn.no


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no