Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


 

Ramstad Turn for barn (jenter/ piker) i alderen 4år til 19år, holder til på Ramstad skole i Bærum og har fokus på turn, masseidrett.
Små Piker, 4år - 5år: tirsdag kl 17:10 - 17:55
Piker 1, 6år -7år: tirsdager kl 18:00 - 19:00
Piker 2, 8år - 12år: tirsdager kl 19:00 - 20:00
Junior, 13år ->: tirsdager kl 20:00 - 21:30

Ramstad Turn skal utvikle jenter på alle plan til å bli sterkere, smidigere og dristigere. Slik at de blir mer fysisk rustet til alternative idretter senere i livet og til livet generelt.

Grunnleggende turntrening gir enorme resultater innen alle idretter.

Treningen skal være lystbetonet. Derfor er det viktig å motivere gymnastene. De skal roses mye, føle at de mestrer øvelsene og trives på trening. Vi er mer opptatt av den individuelle framgangen enn at de skal konkurrere med hverandre.

 

 


IDRETTSNYHETER
 

Det er vanlig trening tirsdag 18. april.
For påmelding til Sommerkurset i mai/ juni, ta kontakt med liv@ramstadturn.no.
Fra og med høsten 2017 vil vi trene torsdager til samme tider på Ramstad skole.
Vi vil åpne for påmelding til høstsemesteret 2017 tirsdag den 25. april. Velg "Påmelding" i menyen til venstre.
Ramstad Turn er på facebook: https://www.facebook.com/ramstadturn/
Link til YouTube-video fra juleoppvisningen 2009:

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Liv Havnelid
Syverstadkollen 10B
1394 Nesbru
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv@ramstadturn.no


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no