Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


 

Ramstad Turn for barn (jenter/ piker) i alderen 4år til 19år, holder til på Ramstad skole i Bærum og har fokus på turn, masseidrett.
Små Piker, 4år - 5år: tirsdag kl 17:10 - 17:55
Piker 1, 6år -7år: tirsdager kl 18:00 - 19:00
Piker 2, 8år - 12år: tirsdager kl 19:00 - 20:00
Junior, 13år ->: tirsdager kl 20:00 - 21:30

Ramstad Turn skal utvikle jenter på alle plan til å bli sterkere, smidigere og dristigere. Slik at de blir mer fysisk rustet til alternative idretter senere i livet og til livet generelt.

Grunnleggende turntrening gir enorme resultater innen alle idretter.

Treningen skal være lystbetonet. Derfor er det viktig å motivere gymnastene. De skal roses mye, føle at de mestrer øvelsene og trives på trening. Vi er mer opptatt av den individuelle framgangen enn at de skal konkurrere med hverandre.

 

 


IDRETTSNYHETER
 

Det er ingen trening tirsdag 21. februar pga vinterferie.
Pr .15.02.17: Det er fullt på "Piker 2", men noen ledige plasser på alle øvrige partier.
For Påmelding: Velg "Påmelding" i menyen til venstre og "Steg 1" for registrering av nye medlemmer. Gå direkte til "Steg 2" dersom du allerede er medlem.
Ramstad Turn er på facebook: https://www.facebook.com/ramstadturn/
Link til YouTube-video fra juleoppvisningen 2009:

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Bente Foss
Bestumveien 2T

0281 Oslo
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv@ramstadturn.no


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no