Våre instruktører

Om oss

Instruktører

Bente Foss
Mangeårig landslagsgymnast og deltager i OL og VM. Utdannet ved Norges Idrettshøgskole, Trener og landslagstrener på turnsamlinger regi av NGTF. Pensjonert lærer og rådgiver på idrettsfag ved idrettslinjen på Bjerke Videregående skole.

Jane Dreyer
Tidligere landslagsgymnast i apparatturn og Rytmisk Gymnastikk. Utdannet ved Statens Balletthøgskole, Norges Idrettshøgskole og som Personlig Trener fra AFPT. Pensjonert danser fra Nasjonalballetten. Bred erfaring som fysisk trener i ulike idretter, alder og nivå. Trener på turn samlinger i regi av NGTF. Jobber til daglig i Oslo Idrettskrets, som avdelingsleder for Fysisk aktivitet og helse.

Liv Havnelid
Mangeårig landslagsgymnast (junior og senior). A-kurs samt dommerkurs i turn. Trener på konkurranseparti, klubbnivå. Trener på turnleiere i regi av NGTF

Stian Årø
Mange års erfaring som aktiv turner. Div. kurs innen turn. Instruktør i: Turn, slalom