Hopp til innholdet

 Velkommen til

 Ramstad Turn

Ramstad Turn skal utvikle jenter på alle plan til å bli sterkere, smidigere og dristigere. Slik at de blir mer fysisk rustet til alternative idretter senere i livet og til livet generelt.

Treningstider

Partier, semesteravgift og treningstider

Ramstad Turn har trening på Ramstad skole torsdager.

Nyheter

Fordeler med turn

Grunnleggende turntrening gir enorme resultater innen alle idretter

Pedagogisk opplegg for Små piker (4-5 år)

Hovedvekten vil bli lagt på enkel grunntrening og allsidig bevegelseserfaring med musikk. Opplegget vil bære preg av tradisjonell turn med innslag av lek, både når det gjelder oppvarming og apparatturn. Vi vil basere oss på 5 forskjellige apparater per trening, fordelt på 7 grupper. Treningstid 45 min.

Pedagogisk opplegg for Piker 1 (6-8 år)

Videreføring av grunntrening og allsidig bevegelseserfaring med mer turnspesifikke øvelser, jfr. «Motorisk gullalder». Her baserer vi oss på 5 forskjellige apparater, fordelt på 10 grupper. Treningstid 1 time.

Pedagogisk opplegg for Piker 2 (9-11 år)

Videreføring av koordinative egenskaper, som f.eks. rytmefølelse, balanse og romorientering. I tillegg ønsker vi mer vektlegging av grunntrening, som f.eks. Styrke, bevegelighet, spenst og utholdenhet. Den turnspesifikke treningen vil også utvikles mer innenfor denne aldersgruppen. Også her baserer vi oss også på 5 forskjellige apparater, fordelt på 10 grupper. I tillegg settes hopp-apparatene høyere. Treningstid 1 time.

Pedagogisk opplegg for Junior (12 -> år og erfaring fra turn)

Treningen vil bestå av to hovedområder: 1 – Egentrening: Videreutvikling av egne ferdigheter innenfor turn. 2 – Instruksjon: Videreutvikling i treningsmetodikk, samt sikring/mottak. Gjennom trivsel, trygghet og glede på trening, vil gymnastene få en positiv fysisk utvikling, som bidrar til også økt psykisk utvikling. Det blir derfor viktig at så vel hoved- som hjelpeinstruktører har en positiv innstilling til treningen og gir mye ros til barna.

Påmelding til høstsemesteret 2022 er åpent for eksisterende medlemmer fra 2.mai og for alle fra 9.mai.