Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


Hovedside
 

Ramstad Turn for barn piker i alderen 4 - 20 år, holder til på Ramstad skole i Bærum og har fokus på turn, masseidrett.
Små Piker, 4år - 5år: torsdager kl 17:10 - 17:55
Piker 1, 6år -7år: torsdager kl 18:00 - 18:55
Piker 2, 8år - 11år: torsdager kl 19:00 - 19:55
Junior, 12år ->: torsdager kl 20:00 - 21:25

Ramstad Turn skal utvikle jenter på alle plan til å bli sterkere, smidigere og dristigere. Slik at de blir mer fysisk rustet til alternative idretter senere i livet og til livet generelt.

Grunnleggende turntrening gir enorme resultater innen alle idretter.

Treningen skal være lystbetonet. Derfor er det viktig å motivere gymnastene. De skal roses mye, føle at de mestrer øvelsene og trives på trening. Vi er mer opptatt av den individuelle framgangen enn at de skal konkurrere med hverandre.

 

 


IDRETTSNYHETER
 

Påmelding til høstsemesteret 2020 vil åpne lørdag 1. august.
Ramstad Turn tilpasser treningsopplegget til de til enhver tid gjeldende Corona smittevernsregler.
Hold deg i aktivitet med Ramstadturn på Facebook! Her finner du en rekke små treningsvideoer og flere vil bli lagt ut i tiden fremover. Dette er et lite plaster på såret mens vi venter på å komme tilbake til vanlig trening på Ramstad skole. Klikk på linken: https://www.facebook.com/pg/ramstadturn/videos/?ref=page_internal

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Liv Havnelid
Syverstadkollen 10B
1394 Nesbru
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv.havnelid@edux.no/ bentef2208@osloskolen.no


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no