Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


Ferie og fridager
 

Vårsemesteret
Bærumskolene er stengt en uke i februar (uke 8) pga vinterferie. Det blir derfor ingen trening i denne uken. Videre blir det ingen trening i påskeuken.

Siste offisielle treningsuke for vårsemesteret er torsdag 14.mai 2020.

Høstsemesteret
Høstsemesteret starter sent i år pga forsinkelser ifb renovering av gymsalen. Oppstart blir torsdag 10.oktober (uke 41). Bærumskolene er stengt en uke i september/ oktober (uke 40) pga høstferie. Det blir derfor ingen trening i denne uken.

Siste offisielle treningsuke for høstsemesteret er torsdag 19.desember 2019.


IDRETTSNYHETER
 

Det blir vanlig trening torsdag 31.oktober til tross for Halloween.
Alle partier er nå fullbooket for høsten 2019 med unntak av juniorpartiet. Her er det noen få plasser igjen. Neste mulighet for påmelding blir til vårsemesteret 2020.
Vi vil åpne for påmelding til vårsemesteret 2020 i slutten av november.
Ramstad Turn er på facebook: https://www.facebook.com/ramstadturn/
Bli venn med Ramstad Turn på facebook og se flotte videoer fra juleoppvisningen 2017.

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Liv Havnelid
Syverstadkollen 10B
1394 Nesbru
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv.havnelid@edux.no/ bentef2208@osloskolen.no


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no