Ramstad Turnforening

  Velkommen til Ramstad Turns hjemmeside!      
      
INNHOLD
 

Hovedside

Partier, semesteravgift og treningstider
Påmelding
Ferie og fridager
Ramstad Turns drakt og dress
Sommerkurs og Juleoppvisning
Målsetning og pedagogisk opplegg
Instruktøroversikt
Hvorfor faste grupper
Kontakt oss


Hvorfor faste grupper
 

Den andre treningskvelden i hvert semester deler vi inn gymnastene på Piker 6-8 år og 9-11 år (ikke Piker 4-5 år) i faste grupper etter ferdighetsnivå. Det betyr at venninner kan stå sammen under oppvarmingen det første kvarteret hver treningskveld, men kanskje de ikke kommer på samme gruppe etterpå.

Hensikten med gruppeinndeling er å gjøre treningstimen mer givende, ved at hver gruppe består av gymnaster på samme ferdighetsnivå. Dette gjør treningen bedre og skaper trygghet for gymnaster og instruktører. Innenfor hver gruppe trener man på de samme momentene på matte og har bukk og bom på samme høyde. Gymnastene vil på den måten få fremgang og yte mer. Følelsen av å lykkes er til stede og da blir det gøy på trening!

Gruppene blir faste ut semesteret. Hver gruppe får sin dedikerte hjelpeinstruktør, som etter hvert blir godt kjent med sine gymnaster. Alle instruktørene har fullført instruktørkurs i Ramstad Turn og trener selv på Juniorpartiet hos oss. Innenfor hver gruppe er det 8-9 gymnaster, som betyr at det blir minimal ventetid i apparatene.

Etter oppvarming går hver gruppe til apparattrening i sirkel. Det blir tid til 5 apparater hver treningskveld. Neste treningskveld begynner hver gruppe på neste apparat i sirkelen. På denne måten har vi et rettferdig system og alle gruppene får trene like mye i hvert apparat.

Selve gruppeinndelingen er litt spennende, men ikke skummel! Her skal gymnastene vise forskjellige øvelser på matte. Siden matte er det grunnleggende apparatet i turn, gir dette oss et godt grunnlag for å plassere hver gymnast i riktig gruppe.

 


IDRETTSNYHETER
 

Påmelding til vårsemesteret 2021 er åpent for eksisterende medlemmer fra 23. november og for alle fra 1.desember. Klikk "Påmelding" i menyen til venstre.
Vi starter treningen torsdag 14.januar 2021.
Ramstad Turn tilpasser treningsopplegget til de til enhver tid gjeldende Corona smittevernsregler.
Hold deg i aktivitet med Ramstadturn på Facebook! Her finner du en rekke små treningsvideoer. Dette er et lite plaster på såret mens vi venter på å komme tilbake til vanlig trening på Ramstad skole til høsten. Klikk på linken: https://www.facebook.com/pg/ramstadturn/videos/?ref=page_internal

KONTAKT OSS

Ramstad Turnforening
c/o Bente Foss
Bestumveien 2T
0281 Oslo
Tlf. 90125630/ 92069613
Epost: liv.havnelid@edux.no / bente.foss.post@gmail.com


  Ramstad Turnforening - Gymnastikk og turn c/o Liv Havnelid 1394  NESBRU 90125630 liv@ramstadturn.no